ಸನ್ಮಾನ-ಸ್ವೀಕರಿಸಿ-ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ-ಉದಯಕುಮಾರ್-ಶೆಟ್ಟಿ

ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Team readoo kannada