ಅಂಕಣ

Featured ಅಂಕಣ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲಾ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ

ಕತ್ತರಿಸುವವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಲಿ ಎಂದು ವರ ಕೇಳಿದೆಯೆ ಈರುಳ್ಳಿ?

ಕೇಳೋದೆಲ್ಲಾ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ – 2   ಈರುಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವುದು ಏಕೆ? ಬುದ್ಧಿವಂತನಿಗೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಎಂಬ ಜನಪದ ಕತೆ ನೀವು...

ಅಂಕಣ

ಮಾಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಗುವುದೆಲ್ಲಿ,ಬೀಗುವುದೆಲ್ಲಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತು

ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸಮಯ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪರಿಸರ...