ಅಂಕಣ

Featured ಅಂಕಣ

ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ, ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ…

“ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ಸರಿ, ನಾನು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿಯೇ ಸಿದ್ಧ” ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ...

Featured ಅಂಕಣ

ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಸ್ಸಾಂ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು – ಡಿಮಾನಿಟೈಜೇಷನ್ ಕೊಡುಗೆ

ಡಿಮಾನಿಟೈಜೇಷನ್ ಆದ ದಿನ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಮಾನಿಟೈಜೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನೋಟು...