ಅಂಕಣ

Featured ಅಂಕಣ

ಗೋಹತ್ಯಾನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು – ಹುತ್ತದೊಳಗಡಗಿರುವ ಸತ್ಯಗಳೆಷ್ಟು?

ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂದು...

ಅಂಕಣ ಸಿನಿಮಾ - ಕ್ರೀಡೆ

ಬೋಳುತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀವನಪಾಠವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಥೆ!

ಅವನ ಹೆಸರು ಜನಾರ್ದನ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ. ಪ್ರಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಾದರೂ ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು...

Featured ಅಂಕಣ

ಸತ್ತವನ ಹೆತ್ತವರ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶವೇ ಮುಖ್ಯವೆನ್ನುವವರೇ, ಥೂ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ!

ಆ ದಿನ ಒಬ್ಬರು ಲೇಖಕರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಎಂ.ಎಂ...