Featured ಅಂಕಣ

ಈರಾವೇಸ್ದಾಗೆ ಪರ್ಮೇಸೀ ಬುಡಕ್ಕೇ ಆಪಿಟ್ಟ ಸರ್ವಣಾ!!!

ಯಾರೇ ಕೂಗಾಡಲೀ ಊರೇ ಓರಾಡಲೀ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಬಂಗ ಇಲ್ಲ… ಶಿದ್ದಣ್ಣ ನಿನಗೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ…ಅಂತಾ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಸಾಂಗೇಳುತ್ತಾ ಗೋಪಾಲಣ್ಣನ್ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ವು ಮುರುಗನ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೇಶಿ.

ಅಗಳಗಳಗಳಗಳೋ… ಇದ್ಯೇನಾತ್ಲಾ ದರ್ಬೇಸೀ ನನ್ ಮಗ್ನೇ. ನಿನ್ನ ಬುಲ್ಡೆ ಒಡ್ದು ಬಿಸ್ನೀರ್ ಒಯ್ಯಾ…ಶಿದ್ದಣ್ಣನ್ ಎಮ್ಮೆಗ್ ಯಾಕ್ಲಾ ಓಲ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದಿಯಾ?ನಿಮ್ಮ್ ರೇಣ್ಕಾಚಾರಿ ಆದ್ರೂ ಹೋರಿ ಕರ ತರ ಐತೆ!!ಶಿದ್ದಣ್ಣ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ದಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ತರ ಕಾಣ್ಸ್ತೈತ್ಲಾ,ಸ್ವಲ್ಪ ಒದರ್ಲಾ ಅಂತ ಮಾತ್ಗಿಳೀತು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ.

ಇನ್ನೇನ್ಲಾ ಗ್ವಾಪಾಲಣ್ಣಿ. ಇರೋದ್ ಪಕ್ಸದೋರು ಹಗ್ಲಿಡೀ ಮಕಕ್ಕೆ ಮಂಗ್ಳಾರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕವಾಲಿ, ಭಜನೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನಾಕಿಲ್ಲಾ? ಇವಾಗ್ ಎಮ್ಮೆನ್ ನೋಡಪ್ಪಾ , ಅದ್ರ್ ಮ್ಯಾಕೆ ಕಾಗೆನಾರ ಕೂರ್ಲಿ, ಜನ್ಗಳು ಅದ್ರ್ ಇಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡ್ಲಿ ಏನಾರ ಕೂತಲ್ಲಿಂದ ಯೋಳುತ್ತೇನ್ಲಾ?ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ್ ಶಿದ್ದಣ್ಣ ಕಣಪ್ಪ. ನಿಮ್ ಆಪೋದಿಷನ್ ಅವ್ರು ಅದೇಟೇ ಉರ್ಸಿದ್ರು ಆಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕಂಡು ಅದ್ರು ಕುಚಿಕ್ಕು ದೋಸ್ತ್ ಜಾರ್ಜ್ಗೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡಾ ಅಂದ್ಬುಟ್ಟೈತೆ.ಅಂತ ಇವರ್ಣೆ ಕೊಡ್ತು ಮುರುಗನ್

ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ್ ಶಿದ್ದಣ್ಣ ಕಾಗೆ ಇಚಾರ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೋ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಕಣ್ಲಾ… ಬುಡ್ಲಾ ಮತ್ತೇನ್ ಸಮಾಚಾರ ಕಣಣ್ಣೋ? ಅಸ್ಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅದೇನಾತ್ಲಾ ಮೊನ್ನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕ್ತು ಕಲ್ಲೇಶೀ..

ಅಲೆಲೆಲೆಲೆ… ಅದ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಡ್ ಕಳ್ಳ್ ಬಡ್ಡೀ ಮಗನೇ.. ನಿಮ್ಮ್ ಕರಾವಳಿ ಕುವರ ರಮಾನಾತು ಗಡದ್ದಾಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಕಣ್ಲಾ. ಆವಾಗವಾಗ ಎಚ್ರ ಆದಾಗ ಒಂದೈದು ನಿಮ್ಸ ಅದೇನೋ ಒದರ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ಪುನಾ ಗೊರ್ಕೆ ಒಡೀತಿತ್ತ್!!!. ಗೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಮ್ಮು ಎಮ್ಮೆಲ್ಸಿ ಸರ್ವಣಾ ಈರಾವೇಸ್ದಿಂದ ವೀರ್ಯದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಪರ್ಮೇಶಿಗೆ ಬಾಯ್ಗೇನೇತರ್ಸಿತ್ತು ಕಣಪ್ಪೋ!!.. ಟೆನ್ಸನ್ನಾ!! ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗೇ ಆಪಿಟ್ಟಿತ್ತು ಕಣ್ಲಾ!! ಸಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಮಾಗೆ ಕೂತಿತ್ತು ಕಣಲಾ ಅಂತಾ ಅಸ್ಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಚಾರ ಯೋಳ್ತು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ..

ಬಿಜೇಪಿದವ್ರದ್ದು ಏನ್ಲಾ ಮ್ಯಾಟರ್ರು??ಒಂದಾದ್ವೇನ್ಲಾ ಯೆಡ್ರು ಈಸ್ವರ್ರು ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತು ಕಲ್ಲೇಶೀ.

ಅವೆಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತವ್ಲಾ? ಸುಮ್ಕೆ ಟೀವಿಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಕೈ ಇಡ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಬ್ರೂ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಅಂತಾವೇ… ಟೀವಿಯವ್ರು ಓದ್ಕೂಡ್ಲೇ ಸರೀರ್ರೀ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಬಡ್ದಾಡ್ಕೋತಾವೇ. ಅವ್ರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ವೇಸ್ಟೇಯಾ ಅಂತಾ ಒಂದೇ ಉಸ್ರಲ್ಲಿ ಯೋಳ್ತು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ.

ಅಯ್ಯಾ ಲೇ, ನಿಮ್ಮ್ ರಮ್ಮು ಎಲ್ಲಯ್ತ್ಲಾ?? ಉಚ್ಚ ವೆಂಕ್ಟು ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದಂಗ್ ಬಯ್ದೈತೆ ಅದ್ಕೆ.ಅಂಬ್ರೀಷುನಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಪೋಸ್ಟಿಂದ ತೆಗ್ಸಿರೋದು ರಮ್ಮುವೇಯಾ. ಅದ್ನಾ ಸುಮ್ಕೆ ಬುಡಾಕಿಲ್ಲಾ.ವೆಂಕಟ್ ಸೇನೆ ಮೂಲಕ ಓರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಳೈತೆ. ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತು ಮುರುಗನ್.

ರಮ್ಮುಗೆ ಏನ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು?? ಅದ್ರು ಪಾಡಿಗ್ ಅದು ಸಿನ್ಮಾ ಮಾಡ್ಕಂಡಿರ್ಲಿ. ಬ್ರಮ್ಮಾಂಡ ಗುರ್ಗಳು ಜೋತಿಸ್ಯ ಯೋಳಿದ್ರೇನೇಯಾ ಚಂದಾ ಕಣ್ಲಾ! ಅದನ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನ್ಮಾ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಜನ್ಗಳು. ಅದೇ ತರ ರಮ್ಮು ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಪಸಂದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳ್ತು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ.

ಥತ್ತೇರಿಕೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಟೇಮ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಾ.. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬ್ರಾಂದಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ರೀ ಸಿವಾ ಅಂತ ಕುಡುಕ್ರ ಸಂಗ ಟೌನಾಲ್ ಮುಂದೆ ಓರಾಟ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಡೀರ್ಲಾ ಬಡ್ಡೇತಾವ ನಾವು ಓಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರಾಯಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮೇಟಿ ಸಾಯೇಬ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಆಕೋಣ ಈ ಇಚಾರ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಯೋಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮುರುಗನ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲೇಶಿ ಜಾಗ ಕಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ವು!!

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Sudeep Bannur

Working as an Engineer, Loves being a Writer. Finds interest in Politics, Cricket, Acting, Mimicry, Cooking, Travelling.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!