ಅಂಕಣ

ಬರೇ ವಾಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕೇನ್ಲಾ?? ಟೇಮೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು!!!

ಏನ್ಲಾ ಗೋಪಾಲಣ್ಣಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಓದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ್ ದೊಡ್ದ ಗೌಡ್ರು ಕೊನೆಗೂ ಸೊಸೆ ಭವಾನಿ ಮೇಡಮ್ಮ್ ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಟಿಕೆಟ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ!! ಬ್ಯಾರೆಯರ್ವ ಕಥೆ ಏನ್ಲಾ ಹಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ತೆನೆ ಒತ್ತೋರ ಪಕ್ಸದಾಗೇ??? ಅಂತ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಚ್ದ ಮುರುಗನ್. ಮುರುಗನ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗೆ ತನ್ನ್ ಸಿಗ್ರೇಟೂ ತಾಗುಸ್ಕೊಂಡ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.

ನಂಡ್ರೀ ವಣಕ್ಕಮ್ ಮಿ.ಕೋಳೀ ಮುರುಗನ್. ಗೌಡ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಇಚಾರ ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಣಲಾ.. ಅರ್ಜುನನ ಗುರಿ ತಪ್ಪ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಗೌಡ್ರು ಗುರಿ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕಣಲಾ.. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದ

ಮಿಲ್ಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮಂಜು ಪರಿಸತ್ ವೋಟ್ನಾಗೆ ಗೆದ್ದು ಮೀಸೆ ತಿರುವ್ತಾ ಹಾಸ್ನಾ ಪೂರಾ ಬೀಟ್ ಹೊಡೇತಿದ್ರೆ ಉರಿಯಲ್ವೇನ್ಲಾ.. ಇನ್ನೂ ತಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವೋಟ್ನಾಗುವೇ ಗುನ್ನಾ ಗ್ಯಾರಂಟೀ ಅನ್ಕಂಡೇ ಭವಾನಿ ಮೇಡಮ್ಮ್ ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಇಳ್ಸವ್ರೆ ಬೆಪ್ಪುತಕಡಿ ನನ ಮಗನೆ ಅಂತೇಳ್ತು ಗೋಪಾಲಣ್ಣಿ.

ನೀನ್ ಯೋಳೋದು ಸರಿ ಇದೆ ಕಣ್ಲಾ. ಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತೇಳ್ತಿದ್ದ ಜಮೀರು, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಾರುವೇ

ಸಿದ್ಧಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಕೆ ಕೂರೋಕಾಯ್ತದಾ?? ಈಗ್ನೋಡ್ಲಾ ಒಂದೇ ಬಾಣ್ದಾಗೇ ಸಿದ್ದಣ್ಣ, ಜಮೀರು,ಡೀಕೇಸೀ ಮತ್ತು ಶೆರೀಪ್ ಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಗೆ ಅಂತ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತು ಕಲ್ಲೇಶಿ.

ಬುಡಲಾ ಕುಮಾರಣ್ಣಂದೂ ರಮ್ಮೂದೂ ಏನ್ಲಾ ಟಾಕ್ ಫೈಟ್.?? ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದಾಂಗೆ ಬಯ್ಕೋತಿದಾವೆ ಇಬ್ರೂವೇ ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತು ಮುರುಗನ್.

ಹೂಂ ಕಣ್ಲಾ. ರಮ್ಮು ಸುಮ್ಕಿರ್ತದೇನ್ಲಾ?? ಕುಮಾರಣ್ಣ ರಮ್ಮು ಫಿಲಿಮ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದೈತೆ, ಅದನ್ನ ನಂಬೇಡಿ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಜಾಗ್ಟೆ ಹೊಡ್ದು ಹೇಳೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಮ್ಮೂನೂ ಕುಮಾರಣ್ಣನ್ ಹೆಂಡ್ರೂನೂವೇ ಫಿಲಿಮ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿಲ್ವ ಅಂದೈತಿ ಅಂತ ರಮ್ಮುನ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ.

ಕುಮಾರಣ್ಣನ್ ಹೆಂಡ್ರು ಯಾವ ಫಿಲಿಮ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೈತೆ ಕಣ್ಲಾ?? ಚನ್ನ್ ಪಟ್ಣ ವೋಟ್ನಾಗೆ ಸೋತ್ ಮ್ಯಾಕೆ

ಕಾಣಾಕೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತು ಮುರುಗನ್.

ಅಗಳಗಳಗಳಗಳೋ… ರಮ್ಮು ಹೇಳಿದ್ದು ಕುಮಾರಣ್ಣನ್ ಎರಡ್ನೇ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಲಾ ಭಿಕ್ನಾಸೀ ನನ್ ಮಗನೇ ಅಂತೇಳ್ತು ಭಾಳ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ.

ಸಿದ್ದಣ್ಣಂದು ಏನ್ಲಾ ಕಥೆ?? ಅದ್ಯೇನ್ಲಾ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾಟರ್ರ್?? ನಿಮ್ಮ್ ಸೀಯೆಮ್ಮ್ ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಟೀವಿನಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಅಂತು ಕಲ್ಲೇಶಿ.

ಓಹೋ ಇಂಗಪ್ಪಾರು ಕಲ್ಲೇಶಣ್ಣ. ಅದಾ ಇಶ್ಯ. ಯಾರೋ ಗಿಫ಼್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಹೇಳ್ಳಿಲ್ವೇನ್ಲಾ?? ಈಗ್ನೋಡ್ಲಾ.. ಪರಿಸತ್ ಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಹಗ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಕಾರ್, ಬೈಕು, ಸ್ಕೂಟರ್ ಫೋಟೊ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ವೇನ್ಲಾ ಉಗ್ರಪ್ಪ?? ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೇಪಿ ಲೀಡರ್ಸುಗಳ ಹತ್ರಾನೂ ಶೋಕಿ ಐಟಮ್ ಐತೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ.

ಹೂ ಕಣ್ಲಾ.. ಬರೇ ವಾಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕೇನ್ಲಾ?? ಟೇಮೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೋ ಇತ್ತಿತ್ಲ್ಲಾಗೇ ಸಿದ್ದಣ್ಣನ್ ಟೇಮೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವೋಟ್ನಾಗೆ ಅದೇನಾಯ್ತದೋ ಅಂತ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತು ಮುರುಗನ್.

ಇದೇನ್ಲಾ ಮುರುಗನ್ .. ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಹೊಸ ವಾಚು?? ಪಳಪಳಾಂತ ಒಳೀತೈತೆ?? ಕೈ ಪಕ್ಸದೋರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವೋಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೇನೋ ಅಂತ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮುರುಗನ್ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತು. ಕಲ್ಲೇಶಿನೂ ತನ್ನ ಹಟ್ಟಿ ಕಡೆ ವಂಟ!!

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Sudeep Bannur

Working as an Engineer, Loves being a Writer. Finds interest in Politics, Cricket, Acting, Mimicry, Cooking, Travelling.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!