ಕವಿತೆ

ನೆರಳು – ಬೆಳಕು

ಪಿಡಿದ ದೀಪಕೂ ಮೀರಿ ಬೆಳಕ ಸೂಸುತಲಿಹುದು
ಮಂದ ನಗೆ ಬೀರುತಿಹ ನಿನ್ನ ವದನ
ಓ ನಾರಿ,ನೀ ಸಾರಿ ಹೇಳಬಾರದೆ ನನಗೆ
ಕತ್ತಲೆಯ ಒಡನಿಹುದೆ ನಿನಗೆ ಕದನ?

ತಳುಕು ಬಳಕಿನ ಗೊಡವೆ ಇಲ್ಲದಿಹ ನಿನಗಿಂದು
ಆಗಿಹುದು ಒಡನಾಡಿ ಮಿಣುಕು ಬೆಳಕು
ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಿನ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದಂತೆ,ನೀನೆದ್ದು
ಬಾ,ತೊಡೆದು ಹಾಕು ಈ ಜಗದ ಕೊಳಕು

ಬಚ್ಚಿಡಲುಬೇಡ ಬೆಳಕ ಕಿರಣಗಳ, ನೀನಿಂದು
ಪಸರಿಸಲು ಬಿಡು ಅದನು ಇಡಿಯ ಜಗಕೆ
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನು ನೀನು ಬಂಧಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ
ಬೆಳಕ ಹಿಡಿದಿರಲಾರೆ,ಎಂದೂ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕೇ!

ಬೆಳಕು ನಿನ್ನಾವರಿಸೆ,ನೆರಳು ನರಳುವುದು
ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದು ಮರೆ
ನಿನ್ನ ಹಿಡಿದಿಹ ಅಷ್ಟೂ ಕಾಣದ ಕೈಗಳಿಗೆ
ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ಹಿಡಿದು ಹಾಕು ನೀ ಬರೆ

ಮುತ್ತುವರಿಯಲು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ಕಡುಕತ್ತಲೆಯು
ಆತ್ಮದೀಪ್ತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಬೆಳಕ ಬೀರಿ
ಮನುಕುಲಕೆ ಹೊಸದೊಂದು ದಾರಿಯನು ತೋರು
ನೀ ಸಾರು ಜಗಕೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನು ನಾರಿ!

ಕತ್ತಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷದಲಿ ನೀ ಗೆದ್ದು
ಬಾ ನಿನಗೆ ಹೊರಜಗವು ಕಾಯುತಿಹುದು
ವಿಶ್ವಮಾತೆಯು ನೀನು ಜಾಗೃತಿಯನು ಹೊಂದೆ ;
ನೀ ಬೆಳೆಯೆ, ನೀ ಬೆಳಗೆ ಜಗವು ಬೆಳಗುವುದು

 

Deepthi Delampady

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Deepthi Delampady

Currently studying Information Science and Engineering (6th semester) at SJCE, Mysore.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!