ಅಂಕಣ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಗಾದೆಗಳು

ಅತ್ತರಷ್ಟೇ ಹಾಲು ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರಿ ನೋವು !!

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  ಒಂದು ನಾಣ್ನುಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ  .ಮಗು ಅಳದಿದ್ದರೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಲುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಆ ಮಾತು . ! ತಾಯಿಯಂತ ತಾಯಿಯೇ ಮಗು ಅಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿನ್ನೇನು ? ಇದರ ಅರ್ಥವಿಷ್ಟೆ, ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು . ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನಾವು ಧ್ವನಿಯೆತ್ತದೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನ್ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ .

ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಮಗಿಂತ ಬಿನ್ನರೆನಲ್ಲ! ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಇಂತಹುದೇ ಮಾತು. ಜನರ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಾಗಿದೆ . El que no llora, no mama.( ಎಲ್ ಕೆ ನೋ ಯೋರಾ ನೋ ಮಮಾ ) ಅಳದಿದ್ದರೆ ತಾಯಿಯೂ ಎದೆಯುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಪದಕೋಶದ ಅರ್ಥ. ಭಾವಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಆಡು ಮಾತಿನ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನೇ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ . ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕು . ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ನಾವು ಧ್ವನಿಯೆತ್ತಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲೂ ಲಾಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ .

ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಕ್ರ ಕೀರಲು ಶಬ್ದ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೋ ಆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ  “the squeaky wheel gets the grease.”ಎನ್ನುವ ಗಾದೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದೆ . ಇಲ್ಲೂ ಭಾವಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ! .

ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಗಾದೆಗಳ ಭಾವ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ನಮ್ಮ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ನಮ್ಮದು . ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಯಾರು? ಎನ್ನವುದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಗಾದೆಯ ಸಾರಾಂಶ .

ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ :

EL  : ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ he ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ . ಅವನು ಅಥವಾ . ಎಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ .

que  : ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ವಾಟ್ (ಏನು )  ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ . ಎಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿ  ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ.

No   : ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ . ನೋ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ .

llora  : ಅಳು… ಅಳುವುದು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ . ಯೋರಾ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ .  ಎರಡು ಬಾರಿ ಎಲ್ ಪದವನ್ನ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಸ್ಪಾನಿಷ್’ನಲ್ಲಿ ‘ಯ ‘ ಎನ್ನುವ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ .

mama  :  ಮಮಾ ಅಥವಾ ಮಮಾರ್ ಎಂದರೆ ಎದೆಯುಣಿಸುವುದು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ . ಮಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ .

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Rangaswamy mookanahalli

ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್’ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕತಲೂನ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಸ್ಪಾನೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಗಂಧಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ, ಜೀವನ ಕರೆದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿ ಹೊರಟ ಲೇಖಕರು ಇಂದು ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡದಷ್ಟೇ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲರು . ಒಂದೂವರೆ ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಲಿನ ನೆಲದ ನಂಟು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿನ ಒಡನಾಟ ಅಲ್ಲಿನ ಗಾದೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ . ಅಲ್ಲಿನ ಗಾದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗಾದೆಗಳಂತೆಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಹಜ ಕುತೂಹಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಗಾದೆಗಳು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆ .

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!