ಕವಿತೆ

“ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ”

ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗೆ
ನೆಲ ತುಂಬ
ಹಸಿರು ಚಿಗುರಿದೆ
ಬೀಜ ಉತ್ತವರಾರೋ ?
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,

ಎಳೆಯ ಮಗು
ನಿದ್ದೆಯಲಿ ನಗುತಲಿದೆ
ನಗಿಸಿದವರಾರೋ ?
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,

ಹಣತೆ ಉರಿದು
ಬೆಳಕ ಚೆಲ್ಲುತಿದೆ
ದೀಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೋ ?
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,

ಅರಳಿದ ಹೂವು
ತೋಟದ ತುಂಬ
ಕಂಪ ಸೂಸಿದೆ
ಆ ಕಂಪ ಯಾರು ನೀಡಿದರೋ ?
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,

ನನಗೆ
ಅದು-ಇದು
ಅವನು-ಅವಳು
ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ
ಈ ಇಷ್ಟ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತೋ ?
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಗಳ ನಡುವಿನ
ಬದುಕೇ…?!

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

-ಹೊಸ್ಮನೆ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ಟ

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Guest Author

Joining hands in the journey of Readoo.in, the guest authors will render you stories on anything under the sun.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!