ಕವಿತೆ

ಕಾಲ

ಕಾಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಲ್ಲ
ಕಾಲದ ಹೊಳೆಯಲಿ
ಮೀಯುವರೆಲ್ಲಾ , ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ
ನಿಂತೆ ನಿಲ್ಲುವರು
ನೋವು ಮಾಗಲೋ , ನೆನಪನಳಿಸಲೋ
ಹೊಸತನದ ಹೂವರಳಲು .

ಆಗಾಗ ಮತ್ತೆದೇ ಕಾಲದ ಬಯಕೆ
ಕಾಲದ ಸಾಲಕ್ಕೂ ಹರಕೆ
ಸಂಭ್ರಮ ಸಿರಿ ಘಳಿಗೆ ಬಾಚಲು
ಅರಿವಿನ ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಲು
ಜಿಪುಣ ಕಾಲ , ನೀಡದು ಅರೆಘಳಿಗೆ
ಕಾಲದೋಟಕೆ ನಮ್ಮ ಹತಾಶ ನಡಿಗೆ.

ಆಗ ಒಂಟಿ ಕಾಲಲಿ
ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಆಡಿದ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು
ಕೇಕೆಹಾಕಿ ಸೋಲಿಸಲು , ಸವರಲು
ಈಗ ಬರೆ ಚುಚ್ಚುವ ಗಂಟೆಗಳ ಮುಳ್ಳು .
ಕಾಲದ ವ್ಯವಹಾರವಿದು ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು
ಕ್ಷಣ ಕಾಲದ ಹೊನ್ನ ಸರಕುಗಳಿವು
ಕೊಂಡು ಕೂಡಿಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ !

ಪಂಥಾಹ್ವಾನಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ ದೂಡಿ
ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದವರ ನೋಡಿ ,ಇವ
ನಗುತಿರುವ , ತನ್ನ ಹುರಿ ಮೀಸೆಯಡಿ
ಗೆಣೆಕಾರನಾದರೂ ನಿಂತು ತಬ್ಬುವ
ಹಾಗಿಲ್ಲ , ಶರವೇಗದ ಸರದಾರನಿವ
ಶತಮಾನಗಳ ತಿಂದು ತೇಗಿ ,ಓಡುತ್ತಿರುವ
ಕಾಲದೋಟದಲಿ ನನ್ನ ಗೊಂದಲ-
ದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗತಿಗೆ ತಾಳ ಹಾಕಲಾರದವ .

ಆರತಿ  ಘಟಿಕಾರ್ 

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Guest Author

Joining hands in the journey of Readoo.in, the guest authors will render you stories on anything under the sun.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!