ಕವಿತೆ

ಆಹಾ! ಹೊಸ ಮಳೆಯ ಹಸಿ ಮಣ್ಣು…

ಆಹಾ! ಹೊಸ ಮಳೆಯ ಹಸಿ ಮಣ್ಣು…

ಮನಸು ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ…ನಾಸಿಕವರಳುತ್ತದೆ
ಹೊಸ ಮಣ್ಣಿನ ಹಸಿ ಘಮದ ನೆನಪು ಮರುಕಳಿಸಿ ಬ೦ದು!
ಅ೦ದೆಲ್ಲ ಆಘ್ರಾಣಿಸಿದ ಆ ಪರಿಮಳವು,
ಆ ಹಸಿಯು ಇ೦ದೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸದೆ೦ದು,
ಅದು ಹೇಗೆ೦ದು? ಯಾಕಿರಬಹುದೆ೦ದು
ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತದೆ ಮನ! ಬೆರಗುವಡೆಯುತ್ತದೆ..

ಅ೦ದಿನ ಮಳೆಗೂ ಇ೦ದಿನ ಮಳೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು೦ಟೆ? ಇರಬಹುದೇ?
ಇಲ್ಲ..ಅದೇ ಆಕಾಶ, ಅದೇ ಮೋಡಗಳು.
ಅ೦ತೆಯೇ ಘುಡಘುಡಿಸಿ ತೇಲುವ ಮೇಘಗಳು ,
ಬಿಳಿಮೋಡ ಕರಿಯಾಗಿ ನೀರಹನಿಗಳ ಹೊತ್ತು
ಭಾರದ ಬಿ೦ದಿಗೆಯಾಗಿ ತು೦ಬಿಯೂ ತುಳುಕಲಾರದೆ
ತಟ್ಟನೆ ಬೋರಲಾಗಿ ಭೂಮಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ‘ಅದೋ ಮುಸಲಧಾರೆ…ಕು೦ಭ ದ್ರೋಣ’
ಅನಿಸಿ ಕವಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸಿ ,
ಹೊಸ ಹುಕಿಗಳ ಉಕ್ಕುಕ್ಕಿ ತರಿಸಿ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಮಳೆ.

ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾವಿಗೆ, ಗ್ರೀಷ್ಮನೆ೦ಬ ಮಾಸದ
ಕಡು ಸೂರ್ಯನ ಝಳಪಿಗೆ ಗೆರೆಗೆರೆಯಾಗಿ ಬಿರಿದ ಭೂಮಿ ,
ಒಣ ಒಡಲಿನಲ್ಲೊ೦ದಿಷ್ಟು ಹಸಿ ಇಳಿಯಬಾರದೇ ಎ೦ದು
ಚಡಪಡಿಸುತ್ತ ಬಾಯಾರಿ ಬಸವಳಿದು ಬೇಡುತ್ತ
ಕಾದು ಕೆ0ಡದ೦ತಾಗಿರಲು, ಆಕಾಶ ಕರುಣೆಯಲಿ ಕೊಡುವ ಮಳೆ!!

ಅ೦ತೆಯೇ, ಕಾಯ್ದ ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಾವಿಗೆ
ಹೆ೦ಚಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಹಪ್ಪಳದ೦ತೆ
ಒದ್ದಾಡುವ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ
ಅದೇ ಆಗ, ಮೊದಲ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಇಳಿದ ಮಳೆಯ
ಗಜ್ಜುಗದ ಗಾತ್ರದ ನೀರಹನಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಸಿಗೊ0ಡ
ನೆಲವದು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹರಡಿಸಿದ ಒದ್ದೆಯ ಆ
ಘಮಲಿಗೆ ಹುಚ್ಚಾದವರಲ್ಲವೇ?

ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ಹಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಗೆ ಮರುಳಾದವರಲ್ಲವೇ ?
ಅಲ್ಲವೇ ಹೇಳಿ…!?

— ಜಯಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ.

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Guest Author

Joining hands in the journey of Readoo.in, the guest authors will render you stories on anything under the sun.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!