ಕವಿತೆ

ಸಾವು

ಜನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ನಿನ್ನ ಕೊರಗಲೇ ನಾನು ಸತ್ತೆ! ಎಂದು
ಇವರಿಗೇಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುವೆ ಎಂದು.
ಎಂದಿಲ್ಲದ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ನಾನ
ಹೊಸ ಉಡುಗೆ, ಶೃಂಗಾರ
ಹೂಮಾಲೆಗಳ ರಾಶಿ ಬೇರೆ!
ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ
ಪೊರೆದವರು, ಹಳಿದವರು.
ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಜಾಗ
ಮೂರಡಿ, ಆರಡಿ, ಊರಹೊರಗೆ
ಇದೇಸರಿ! ಇಲ್ಲಿ ಯಾರದೂ ಕಾಟವಿಲ್ಲ
ನಾನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ.
ಕಾದು ಕಾದು ಹಣ್ಣಾಯಿತು
ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಾಯಿತು ದೇಹ
ಜೀವವಿಲ್ಲದಿರೇನಾಯಿತು
ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತಿದೆ ಹೃದಯ,
ನಿನಗಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತಿದೆ ಹೃದಯ.

-Naveen Kulkarni

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Guest Author

Joining hands in the journey of Readoo.in, the guest authors will render you stories on anything under the sun.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!