ಕವಿತೆ

ನಾನು…

ಕೊರಳಲ್ಲಿ ನೀ ಕಟ್ಟಿದ
ತಾಳಿಯಿಲ್ಲ
ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೀನಿಟ್ಟ
ಕಾಲುಂಗುರವಿಲ್ಲ
ನೀನಿದ್ದೂ ವಿಧವೆ ನಾನು…..

ತಪ್ಪು  ತಿಳಿಯಬೇಡ,
ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೆಂದೂ
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು
ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಮರೆಯಬಲ್ಲೆನೆ ನಿನ್ನ ನಾನು?

ಅವನು ನಿನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ
ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು
ಆದರೂ ಹುಚ್ಚು  ಹೃದಯ
ನೀನೇ ಬೇಕೆನ್ನುತ್ತದೆ
ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು?

ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ
ಘಾಸಿ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಬಂದ
ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದ
ಬರಡು ಜೀವಿ ನೀನು
ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟವಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ
ಏನು ಹೇಳಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು?

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚೂರೂ
ಜಾಗ ಬಿಡದೆ
ನೋವ ತುಂಬಿ ಹೋದವನು ನೀನು
ನಲಿವಿಗೆಲ್ಲಿಂದ ಜಾಗ ತರಲಿ?
ಅರಿಯದವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು…..

ನನ್ನಿಂದ ಬಲುದೂರ ನಡೆದ ನಿನಗೆ
ನನ್ನ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲವೇನು?
ತಿರುಗಿ ನೊಡೊಮ್ಮೆ ನೀನು
ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು……

-Mamata Channappa

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Guest Author

Joining hands in the journey of Readoo.in, the guest authors will render you stories on anything under the sun.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!