ಕವಿತೆ

ತೊರೆಯುವ ಮುನ್ನ.

ತೊರೆದು ಹೊರಟಿಹ ನಿನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರೆ
ಕಡೆಯ ಮಾತನಾದರೂ ನಡೆಸಿ ಹೋಗು.

ನೀನಿರದ ಕನಸನು ಕಾಣುವ ಬಗೆಯನು
ಸೋತಿರುವ ಹೃದಯಕೆ ಕಲಿಸಿಹೋಗು.

ನಿನ್ನದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ ಪರಿತಪಿಸುತಿಹ ಮನಕೆ
ಮರಳಿಬಾರೆಯೆಂಬ ನಿಜವ ತಿಳಿಸಿಹೋಗು.

ನಾ ನಡೆವ ದಾರಿಯಲಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ನೀನಿದ್ದ ನೆನಪನ್ನು ಅಳಿಸಿಹೋಗು.

ಒಲಿದ ನಿನ್ನೆಯ ಒಲವ ಕಳಕೊಂಡ ಆ ಕ್ಷಣದ
ಮರೆಯಲಾಗದ ನೋವ ಮರೆಸಿಹೋಗು.

ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀನಿರಲು ಅತಿಚಿಕ್ಕ ಖುಷಿಯಲ್ಲೂ
ಮೈಮರೆತು ಸಂಭ್ರಮಿಸೊ ಆ ನಲಿವನು
ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಹೋಗು.

Vinayak Bhat

vinayaka.mb@gmail.com

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Guest Author

Joining hands in the journey of Readoo.in, the guest authors will render you stories on anything under the sun.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!