ಕವಿತೆ

ಸಮರ್ಪಣ

ನನ್ನದೆಂಬುದೇನಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದಾಗಿರುವಾಗ||
ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿನ್ನತ್ತ ಸುಳಿವುದು
ಹೊಸ ಚೇತನ ಎನ್ನೊಳುದಿಪುದು
ಈ ತನುವು ತನ್ನ ತಾ ಮರೆವುದು
ತನ್ನಿದಿರು ತನ್ನಂತರಂಗವಿರಲು||
ಗಂಭೀರದಾ ಮೊಗದಲೂ ಕೂಡ
ಬರವಿಲ್ಲದ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯು ಸದಾ
ಮುಖಕಮಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಪಲ್ಲವಿಪುದು
ನಿಶೆಯಲೂ, ನಿನ್ನ ನೆನಪಾಗಲು||
ಅಳುವನೆಂದಿಗೊ ಮರೆತಿಹೆನು
ಕೋಪವೆನ್ನನು ತ್ಯಜಿಸುಹುದು
ಭಾವಲೋಕದಿ ವಿಹರಿಸುತಿಹೆನು
ಮನದಧಿಪತಿಯು ನೀನಾಗಿರಲು||
ನನ್ನ ತಿದ್ದುವ ಗುರುವೂ ನೀನು
ಬಾಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತನು
ಮನದ ದುಗುಡಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆವ
ಸಕಲ ಸಂತೋಷದ ಗಣಿಯು
         ಕನಸಗೋಪುರದ ಕಳಸ ನೀನು
         ನನಸಲಿ ನೀ ಎನ್ನ ದಿಶೆಯು
         ಅಣು ಅಣುವಿನ ಜೀವರಾಶಿ
         ಪ್ರತಿ ಬಡಿತದ ಮಿಡಿತವೂ ನೀ||
ನನ್ನದೆಂಬುದೇನಿಲ್ಲ
ಸರ್ವಸ್ವವೂ ನೀನಾಗಿರುವಾಗ||
ಪುಟ್ಟ ಮನದಿ ಹಿರಿದಾದ ಪ್ರೀತಿ
ಅರ್ಪಿಸುವೆನು ನನ್ನೊಲವಿಗೆ
ಅರಿಯೆನು ಬೇರಾವ ಭಾವಗಳ
ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಹೊರತು….,||

Varija Hebbar

varija.v.h2011@gmail.com

 

 

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Guest Author

Joining hands in the journey of Readoo.in, the guest authors will render you stories on anything under the sun.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!