ಕವಿತೆ

ಸುಬ್ಬಂಣನ ತ್ರಿಪದಿಗಳು

೧. ದಕ್ಕದಿರೆ ಮಂತ್ರಿಪದ | ಪಕ್ಷವನು ತೊರೆಯುವರು
ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ದೇಶಭಕ್ತಿಗಿದು ಬಲುದೊಡ್ಡ
ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೋಡೆಂದ ಸುಬ್ಬಂಣ ||

೨.ಬೆಕ್ಕಿಂಗೆ ಹಾಲೆರೆಯೆ |ನೆಕ್ಕದಿರ್ಪುದೆ ಇರುವೆ
ಸಕ್ಕರೆಯ ಕಂಡು ತಾ ಮೆಲದಿಹದೆ ಕೊಡೆ ಲಂಚ
ಮುಕ್ಕದವರಾರು ಸುಬ್ಬಂಣ ||

೩.ಕಂಬವೇ ಕೈಯೊಡ್ಡಿ | ತಿಂಬ ಕಾಲವು ಬಂತು
ತುಂಬಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದೇಶದಲಿ ಸುಜನರಿಗೆ
ಕಂಬನಿಯದಾಯ್ತು ಸುಬ್ಬಂಣ ||

೪.ಉಂಬಾಸೆ ಬಡವಂಗೆ | ಕೊಂಬಾಸೆ ಧನಿಕಂಗೆ
ತುಂಬು ಜವ್ವನೆಯಾಸೆ ವಿಟಗೆ ಜಿಪುಣಗೆ ಹಣವ
ತುಂಬಿಕೊಳುವಾಸೆ ಸುಬ್ಬಂಣ ||

೫.ಸಂತರನು ದೂಷಿಪಗೆ | ಪಂಥವನು ಮುರಿದವಗೆ
ಹಂತಕಗೆ ದುರ್ನಡತೆಯವಗೆ ಲೋಭಿಗೆ ಜಗದಿ
ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲುಂಟೆ ಸುಬ್ಬಂಣ ||

.Balnad Subbanna Bhat

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Guest Author

Joining hands in the journey of Readoo.in, the guest authors will render you stories on anything under the sun.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!