ಕವಿತೆ

ಸುಬ್ಬಂಣನ ತ್ರಿಪದಿಗಳು

೧.ಭಿನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಯ ಪತಿ|ತನ್ನತನವಿರದ ಸತಿ
ಸನ್ನಡತೆಯಿರದವರ ಸಹವಾಸದಲಿ ಶಾಂತಿ
ಶೂನ್ಯ ಕಾಣಯ್ಯ ಸುಬ್ಬಂಣ

೨.ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದ ಯಾಗ|ರಾಗವಿಲ್ಲದ ಭೋಗ
ಮೇಘವಿರದಾಷಾಢದಾಕಾಶದಿಂದ
ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲೆಂದ ಸುಬ್ಬಂಣ

೩.ಬಂಗಾರ ಕಂಡಾಗ | ಅಂಗನೆಯು ತಾನೊಲಿಗು
ಸಿಂಗರದಿ ನಲಿಗು ಬಲು ತೆರದಿ ಪತಿ ಬಡವನಿರೆ
ಹಂಗಿಸುವಳೆಂದ ಸುಬ್ಬಂಣ

೪.ಕವಿಯ ಬಾಳಿನ ಬಗೆಯ |ಸವಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯದಿರು
ಸವಿಯ ಪರರಿಂಗುಣಿಸಿ ಕಹಿಯ ತಾನನುದಿನವು
ಸವಿಯುವನು ಕವಿಯು ಸುಬ್ಬಂಣ

೫.ಕಳ್ಳು ಕುಡಿಯುವ ಜನರ| ಸುಳ್ಳನ್ನು ನುಡಿವವರ
ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವರ ಸಂಗವದು ಮಾನಕ್ಕೆ
ಮುಳ್ಳಿನಂತಿಕ್ಕು ಸುಬ್ಬಂಣ

– ಬಲ್ನಾಡು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಭಟ್

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Guest Author

Joining hands in the journey of Readoo.in, the guest authors will render you stories on anything under the sun.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!