ಕವಿತೆ

ಇಲ್ಲಿ ಜಗದಾದಿ ಅಂತ್ಯವ ಕಂಡವರಾರು

ಇಲ್ಲಿ ಜಗದಾದಿ ಅಂತ್ಯವ ಕಂಡವರಾರು
ನಿಲ್ಲದ ಕಾಲದ ಚಲನೆಯ ಬಲ್ಲವರಾರು
ಬಂದುಹೋಗುವ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ತಿಳಿದವರಾರು

ಸಂಸ್ಕಾರದಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಡಿಪಾಯ ಬರೆದು
ಧರ್ಮಸೂತ್ರದಿ ನೀತಿಯ ಮಹಲು ಕೊರೆದು
ಶಾಂತಿನೆಮ್ಮೆದಿಯ ಸರಳ ಬದುಕ ಬರೆದಿಟ್ಟರು

ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿ, ಅಪರಿಚಿತ ಹಾದಿಯಲಿ
ದೀಪನೆಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮುನ್ನೆಡೆಸಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬದುಕಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವ ಆದರ್ಶಿಸಿ

ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಾಗೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಲು
ಬರುವನೊಬ್ಬನು ಗ್ರಂಥಗಳ ಸುಡಿರೆನ್ನುತ
ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳೆನುತ ತನ್ನ ಮೂಲವನೇ ಜರೆಯುತಾ

ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಸಹಜ
ಅದರೊಡನೆ ತಳ್ಳಿದರು ಸನಾತನ ಸತ್ಯವ
ಈಗ ನಿಂದನೆಗೆ ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳ ಅಲಂಕಾರ

ಚಿಂತಿಸಿರಿ ಯೋಚಿಸಿರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರಿ
ಸಮಾಜದ ರೋಗವಿದು ಮನಸಿನ ಕೊಳೆಯಿದು
ದೋಣಿಯ ಮುಳುಗಿಸಲು ಕುತಂತ್ರದ ರಂಧ್ರವಿದು!

#WithdrawAward

 

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Guest Author

Joining hands in the journey of Readoo.in, the guest authors will render you stories on anything under the sun.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!