ಕವಿತೆ

ಕಂದಪದ್ಯ

ಕನಸಿನ ತಾರೆ

ಹೃದಯವೆಂಬ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿ ನೀ ಯಾರೇ?

ಬಂದು ಮನವ ಕದ್ದೊಯ್ದ ನೀರೆ ನೀ ಯಾರೇ?

ಚೆಲುವೆ ನೀ ಯಾರೆ?

ಜನುಮ-ಜನುಮದ ಈ ಸಂಬಂಧಕೆ ಧಾರೆ ಎರೆದವರಾರೆ?

ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಮನಸ ನಿನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದ ನೀ ಯಾರೇ?

ನನ್ನ ಮನಕೆ ಬಾಣ ಹೂಡಲು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟವರಾರೆ?

ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಯ ಮಾಡಲು ಔಷಧಿ ಇತ್ತವರಾರೆ?

ಒಂದೇ ನೋಟಕೆ ಮಿಂಚ ಹರಿಸಿದ ಅಕ್ಷಿರಾಣಿ ಯಾರೇ?

ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಮನಕೆ ಬಂದು ಮಾಯವಾದವಳಾರೆ?

ಕನಸ ತುಂಬ ಆಸೆ ಹೊತ್ತು ತರುವ ನೀ ಯಾರೇ?

ಸುಖ ನಿದ್ರೆಯ ಸ್ವಪ್ನದಲಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ತರುಣಿ ನೀ ಯಾರೇ?

ಎದ್ದು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಗದ ನೀ ಯಾರೇ?

ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಾರೆ

ಓಡಿ ಬಂದು ಅಪ್ಸರೆಯ ರೂಪವನ್ನು ತೋರೆ

ಅದುವೆ ನೀನು ನನಗೆ ನೀಡುವ ಬೃಹತ್ ಉಡುಗೊರೆ

ದಯಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಿಸದಿರು ಓ ನನ್ನ ತಾರೆ!!

 

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Guest Author

Joining hands in the journey of Readoo.in, the guest authors will render you stories on anything under the sun.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!