ಕವಿತೆ

ದೂರದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ಕಂಡಿತ್ತು…

ವಾರದಲ್ಲಿಂದು ಮೂರನೆಯ ತಲೆಸ್ನಾನ
ನೋಡಲು ಬರುವರಂತೆ ಭಾವನ ಕಡೆಯವರು
ರೇಷಿಮೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ
ಸೀರೆ ಕೆಳಗಾಯಿತೆಂದು ಕನ್ನಡಿ ಕೊಂಕು ಮಾಡಿತ್ತು

ಕಾರಿನ ಸದ್ದೇಕೊ ವಾದ್ಯದಂತೆ ಕೇಳಿಸಿತು
ಇಂದೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ನೋಡಲು ಕಾತರವಷ್ಟೆ
ಕಿಟಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕಪ್ಪಂಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೆನ್ನು
ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಥಟ್ಟನೆ ತಿರುಗಿದ್ದ

ಸರಳುಗಳ ಸೀಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ
ಕಾಡುವ ಜೋಡಿ ತಾರೆಗಳಂತೆ ನಯನಗಳು
ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕು ಎದೆಯ ಬೆಳಗಿತು
ಹುಬ್ಬಿನ ತುದಿಯ ಮಚ್ಚೆ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಯ್ತು

ಕಾಫಿಯ ಕೊಡುವಾಗ ತಾಕಿದ ಕಿರುಬೆರಳು
ಅಪರಿಚಿತ ಅಲೆಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಿತ್ತು
ಅವನು ನಕ್ಕ ನಗುವಲ್ಲಿ  ನನ್ನನೇ ಮರೆತಿದ್ದೆ
ಬಂದು ಹೋದ ಸಮಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಳೆದಿತ್ತು

ಮೂರು ದಿನದ ಸ್ವಪ್ನ ಲೋಕಕೆ ಇಣುಕಿ
ಭಾವ ಹೇಳಿದ್ದರು ಇನ್ಯಾರೋ ಇಷ್ಟವಂತೆ
ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆಸ್ನಾನಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಣಿಯಾದೆ
ರೇಷಿಮೆಯ ಕೂದಲಿನ ಬಿಗಿಯ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಾ

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Guest Author

Joining hands in the journey of Readoo.in, the guest authors will render you stories on anything under the sun.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!