ಜೇಡನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು..

Featured ಅಂಕಣ ಜೇಡನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು..

ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಜೇಡ- ಭಾಗ ೨

ಕಳೆದವಾರ ಬರೆದ ಬಲೆಂಗಾರನ ಬಲೆಯ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದವರು ಅನೇಕ. ಹಲವರು ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಜೇಡನ ಬಲೆಗೂ ಈ ಗುಣವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದೇ ಅನೇಕರ ಸಂದೇಹ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾ ಜೇಡನ ಬಲೆಗೂ ಈ ಗುಣವಿದೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮರದ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಸಿಗುವ ಬಿಳಿಯ(ಹತ್ತಿಯಂಥಾ) ಬಲೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಲಭ...

ಜೇಡನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು..

ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಜಿಗಿಯುವ ಜೇಡಗಳು

ನೀವಿಷ್ಟು ದಿನ ಓದಿದ /ನೋಡಿದ ಜೇಡಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಜೇಡಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವೆ. ಈ ಜೇಡಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಇವು ಜೇಡಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಅತಿ ಚುರುಕಿನ ಮತ್ತು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯ ಜೇಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಿಗಿಯುವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಜಿಗಿಯುವ ಜೇಡಗಳು (jumping spider). ...

ಅಂಕಣ ಜೇಡನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು..

ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೊಂದು  ಚಕ್ರ

Disc web spiders (Oecobiidae)/ ಚಕ್ರ ಜೇಡ. ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಎರಡುಬಾಲದ ಜೇಡವು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮನೆಯ ಒಡೆಯರು ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಜೇಡ ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದದ್ದೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ.. ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ಹೀಗೊಂದು ಜೇಡವಿದೆಯೆಂದೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ! ಹಾಗೆಂದು ಇದು ಅಪರೂಪದ ಜೇಡವಂತೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡುಬಾಲದ ಜೇಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ...

ಅಂಕಣ ಜೇಡನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು..

ಜೇಡಕ್ಕೆ ಬಾಲವಿದೆಯಾ?

ಇಷ್ಟು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಮನೆಯೊಳಗಣ ಜೇಡಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಮನೆಯೊಳಗಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೇಡಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಯಾಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕಾನುಸಾರ ಇರಬಹುದು. ನನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಜೇಡಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ಜೇಡಗಳು, ನಾವು ತರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ...

ಅಂಕಣ ಜೇಡನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು..

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಲೆ ಮಾಡುವ ಇತರೆ ಜೇಡಗಳು.

ಚಾವಣಿಜೇಡದ ಬಗೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅಂಕಣದಲ್ಲೇ ಓದಿ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ () . ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಬಲೆ ಚಾವಣಿ ಜೇಡದ್ದು ಮಾತ್ರವೇ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲೆಗಳ ಒಡೆಯ ಚಾವಣಿ ಜೇಡವೇ. ಅದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಲೆಗಳ ವಾರಸುದಾರಿಕೆ ಉಳಿದ ಜೇಡಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ೧. ಉಬ್ಬು ಜೇಡ (Zosis ) ೨.  ಮನೆ ಜೇಡ (Parasteatoda) ೩. ಡೇರೆ...

ಅಂಕಣ ಜೇಡನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು..

ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಿಷಪೂರಿತ ಜೇಡಗಳಿವೆಯೇ?

ಮನೆಯ ಸೆರೆಯ ಜೇಡಗಳು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಜೇಡಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗ ಉಗುಳುವ ಜೇಡಗಳು. ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜೇಡಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಿರಿ. ಇವಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜೇಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು, ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯೊಳಗಣ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ...

ಅಂಕಣ ಜೇಡನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು..

ಉಗುಳುವ ಜೇಡ – ಇದು ಉಗಿದು ಉಪಕರಿಸುವ ಜೇಡ!

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದು, ಆಪೀಸಿಗೆ ಹೋಗದೆ, ಪೇಟೆ ತಿರುಗದೆ ವಾರವೆರಡಾಯಿತು. ಅಲಮಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಜಮಾನರಿಗೇನಾಯ್ತಪ್ಪಾ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಇರುವಿನ ಶಂಕೆಯೂ ಬರಬಹುದು! ಹೀಗೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಸಂದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಜಂಗಮವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ನಾನದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸುವೆ. ಮತ್ತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ...

ಅಂಕಣ ಜೇಡನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು..

ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಟೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ

ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನಪ್ಪ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆಂದು ತರತರದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಿನೂತನ ಅಲಂಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಮಗಂತೂ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾನು ದೇವರ ಗೂಡಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಂಖ ಊದುವುದುಂಟು...

Featured ಅಂಕಣ ಜೇಡನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು..

ಮನೆಯೊಳಗಣ ಜೇಡಗಳು – 1

ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಕಾಣದ ಜೀವಿಗೆ (ವೈರಸ್) ಇಡೀ ಮನುಕುಲವೇ ಬೆಚ್ಚಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಬಲು ಆನಂದದಿಂದಲೇ ಇದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದುವೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ...