Author - Nagesha MN

ಅಂಕಣ

ಬೊಮ್ಮನೊ ಒಬ್ಬಂಟಿ...

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಟಿಪ್ಪಣಿ-೮೦. ಚೀಟಿಯಾಟದ ಬಿನದಿ ತಾನೊರ್ವನಿರ್ವರವೊಲ್| ಆಟವಾಡುತಲಿ ತನ್ನೊರ್ ತನವ ಮರೆವಾ || ಮಾಟದಲಿ ಬೊಮ್ಮನುಂ...

ಅಂಕಣ

ದುರಸ್ತಿಯಲು ಶಿಸ್ತು...

ಬರೆವ ಹಲಗೆಯನೊಡೆದು ಬಾಲಕನು ತಾನದನು | ಮರಳಿ ಜೋಡಿಪೆನೆನ್ನುತಾಯಾಸಗೊಳುತ || ಸರಿಚೌಕಗೈವಾಟದಲಿ ಜಗವ ಮರೆತಂತೆ | ಪರಬೊಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಲಿ...

ಅಂಕಣ

ಸೃಷ್ಟಿಯೆ ವೃತ್ತಿ...

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೦೭೭: ತನ್ನ ಹೊಳಹೊಳಪುಗಳ ನೆನೆನೆನೆದು ಮೈಮರೆತ | ರನ್ನವೋ ಬ್ರಹ್ಮ; ನೋಡವನು ನಿಜಪಿಂಛ || ವರ್ಣದೆಣಿಕೆಯಲಿ ತನ್ನನೆ...

ಅಂಕಣ

ಜೀವತೆಗೆ ಚಂಚಲತೆ...

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೦೭೬. ಬಹುವಾಗಲೆಳಸಿ ತಾನೊಬ್ಬಂಟಿ ಬೊಮ್ಮ ನಿಜ | ಮಹಿಮೆಯಿಂ ಸೃಜಿಸಿ ವಿಶ್ವವನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ || ವಹಿಸಿ ಜೀವತೆಯ ಮಾಯೆಯ...

ಅಂಕಣ

ನೊರೆಯ ಸರಿಸಿದಲ್ಲದೆ...

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಟಿಪ್ಪಣಿ ೦೭೫: ಮರ ತನ್ನ ಹೆತ್ತ ಬೀಜವನಿಲ್ಲವೆನಿಸಿ ವಿ-| ಸ್ತರಿಸುವಂದದಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ತನ್ನ ಮೂಲವನು || ಮರೆಮಾಚಿ ತಾನೆ...

ಅಂಕಣ

ಸಂತೆಯಲಿದ್ದೂ ಒಂಟಿ...

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೦೭೩. ನಂಟು ತಂಟೆಗಳ ಗಂಟೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಂಡಾರ | ಅಂಟಿಲ್ಲವೆನಗಿದರೊಳೆನ್ನದಿರದೆಂದುಂ || ಒಂಟಿ ನೀನೊಳಜಗಕೆ ಭಂಟ...