ಕಥೆ

ಕಥೆ

ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 10

ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 9 (ನಸುಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹಾವೋ ಹಗ್ಗವೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ) (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ..) ಸಿದ್ದ… ಜೋಯಿಸರು ದಿನವೊಂದನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಮಾಸಗಳಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದು. ಒಡೆಯಾ.. ನಿಮ್ಮ ಅಣತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದರಾಯಿತು.‌...

ಕಥೆ

ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 9

(ನಸುಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹಾವೋ ಹಗ್ಗವೋ ಎನ್ನುವಂತೆ  ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ) ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 8 ಯುವರಾಜರೇ ತಾವು ಇಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರರಾದಾಗ ನಾನು ಆಲಸಿಯಾದರೆ ಏನು ಶೋಭೆ? ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ದಿನವನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಸ್ತನಾದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗತಾನೇ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಹಾಗು...

ಕಥೆ

ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 8

(ನಸುಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹಾವೋ ಹಗ್ಗವೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ) ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 7 (ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ನಂತರ..) ನಿನ್ನ ಆಗಮನಕ್ಕೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಸಿದ್ದ. ನಾನೇ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದೆಣಿಸಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತ ಬಂದಾಗ ನೀನೇ ಬರುವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಹೇಳು.. ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಯಿತು.? ಒಡೆಯಾ.. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ...

ಕಥೆ

ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 7

(ನಸುಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹಾವೋ ಹಗ್ಗವೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ) ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 6ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 6 ಸಿದ್ದ.. ಜೋಯಿಸರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡಿಯಾಯಿತು. ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಪಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಅಪಹರಣವೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದು. ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನಗೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದೆ. ಹೌದು ಒಡೆಯಾ.. ಎಲ್ಲದರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಮ್ಮ...

ಕಥೆ

ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 6

(ನಸುಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹಾವೋ ಹಗ್ಗವೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ) ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 5   ತಾವು ಅಲ್ಲಿಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ವಿಗ್ರಹದ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ, ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಂತೆಯೇ ಹೋಲುವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪಾಣೀಪೀಠವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಆಚಾರಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವನು ಬೇಕಾದರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಶಿವಳ್ಳಿಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲನ ವಿಗ್ರಹ...

ಕಥೆ

ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 5

(ನಸುಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹಾವೋ ಹಗ್ಗವೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ) ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 4 (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ..) ಅದನ್ನು ಜೋಯಿಸರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪಡೆಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು. ಹಾಂ.. ಜಾಗ್ರತೆ.. ಈ ವಿಷಯ ಇತರರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುವೆ. ಹೊರಡು.. ಹೊರಗಿರುವ...

ಕಥೆ

ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 4

ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 3 (ನಸುಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹಾವೋ ಹಗ್ಗವೋ ಎನ್ನುವಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ) (ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ..) ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಜೋಯಿಸರು ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನೂ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹಾಗು ಭಯವಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು...

ಕಥೆ

ಪುತ್ತೂರಿನ ಹುಡುಗನೂ.. ಗುಜರಾತಿ ಹುಡುಗಿಯೂ..!

೧೨.೩೦ರ ಮಟ ಮಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್’ನಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಹಸಿವೋ ಹಸಿವು.. ಗೆಳೆಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಳೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ತಂದಿದ್ದ ಸೇಮಿಗೆ-ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗಲಂತೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಬಗಬ ತಿನ್ನುವುದು, ಮುಕ್ಕುವುದು ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಗರಿಗರಿ...

ಕಥೆ

ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 3

ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 2 (ನಸುಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹಾವೋ ಹಗ್ಗವೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ.) ಏನು? ವೇಣುಗೋಪಾಲನ ವಿಗ್ರಹವೇ? ಅರ್ಥಾತ್ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದೂ…… ಹೌದು ರಾಜಾ.. ಅದೇ ವೇಣುಗೋಪಾಲನ ವಿಗ್ರಹ. ಶಿವಳ್ಳಿಯ ಯತಿಗಳು ಪೂಜಿಸುವ ವೇಣುಗೋಪಾಲ.. ಅವರ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ರಾಜಾ...

ಕಥೆ

ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 2

ವಶವಾಗದ ವಂಶಿ – 1 (ನಸುಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಹಾವೋ ಹಗ್ಗವೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ.) ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದರ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟವೇ? ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಹೇಳಿ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು? ಇದೆಂತಹ ಗಹನವಾದ ವಿಷಯ ಜೋಯಿಸರೇ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ...