ಪರಿಸರದ ನಾಡಿ ಬಾನಾಡಿ

Featured ಪರಿಸರದ ನಾಡಿ ಬಾನಾಡಿ

ಬಾನಾಡಿಗಳೂ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ – “ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ ಉಳಿಸಿ ’’

ಮೈಸೂರು  ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟವೂ ಒಂದು. ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ...

Featured ಪರಿಸರದ ನಾಡಿ ಬಾನಾಡಿ

ಕಪ್ಪೆ ಬಾಯಿ  ಇದೊಂದು ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ !

ಅಡಿಕೆ ತೋಟ, ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಮನೆ, ತೋಟದ ಸುತ್ತ ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆ. ಗುಡ್ಡೆ0ು ತುಂಬ ದಟ್ಟ ಕಾಡು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ. ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ...