Author - Niranjan M Bhat

ಚಿತ್ರ

ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಮರೆತ ‘ಸಣ್ಣ’ ಖುಷಿಗಳು

[dropcap]ಅ[/dropcap]ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತರಗತಿಯ ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ನಾವು, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ, ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಗಳಲೋಕದ ಹುಡುಕಾಟದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಂ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನೋವರ್ಲ್ಡ್...