ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಗಾದೆಗಳು

ನೋವಿಲ್ಲದ ಗೆಲುವಿಲ್ಲ !

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ . ಒಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ . ಕೆಲವರು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವೈದ್ಯರಾಗಿ , ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ .. ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ . ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಇರುವುದು ಒಂದೇ ದಾರಿ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅದಾಗಿದೆ . ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಅಡ್ಡ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ . ಆದರೇನು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ , ಸಾಧಿಸಿದ ಖುಷಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ . ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾರ್ಥ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ . ಸತ್ಯದ ಹಾದಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣ . ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯನ್ನ ತುಂಬುತ್ತದೆ .  ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಪರಮಾತ್ಮ , ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಪರಮಾರ್ಥ ಎಂದರು. ಪರಮಾರ್ಥದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಟು ನೋವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇವೆ . ಅವೆಲ್ಲವ ಮೀರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜಯ ನಮ್ಮದು ಎಂದರು .
ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ದೇಶಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ . ಸ್ಪಾನಿಷ್ ೨೭ ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಆಡುಭಾಷೆ . ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಶ್ವಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವ ತನಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದೆ . ಇಂದಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವುದು ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಭಾಷೆ . ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಬಳಸುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ  ನೋವಿಲ್ಲದೆ ಗೆಲುವಿಲ್ಲ  ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ No hay miel sin hiel ( ನೋ ಹಾಯ್ ಮಿಯಲ್ ಸಿನ್ ಹಿಯೆಲ್ ) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ .
ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಕಾದರೆ ಜೇನು ನೊಣಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು , ಆ ನೋವ ಸಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನವುದು ಅರ್ಥ . ಕಹಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಹಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದೆರೆಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ . ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಗಾದೆ ಅಥವಾ ಆಡುಮಾತುಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥವು ಕೂಡ ಅನುರುಣಿಸುವುದು ಅದೇ ಅರ್ಥ . ಅಡ್ಡದಾರಿಯಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ . ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು . ನೋವಿಲ್ಲದ ಗೆಲುವಿಲ್ಲ .. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಹಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಪದಗಳು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ .
ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಿಕರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ no bees no honey ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ . ಜೇನುನೊಣವಿಲ್ಲದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ .  no mill no meal ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಲ್ಲ ಊಟವಿಲ್ಲ ಎನ್ನವುದು ಅರ್ಥ . no pain no gain, there is no rose without a thorn, there’s always a catch. ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೂ ಅವೆಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ,  ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ .
ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ : 
No  : ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ . ನೋ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ . 
 
hay  : ಇದೆ , ಇದೆಯಾ  ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ . ಹಾಯ್ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ . 
 
 miel   : ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ . ಮಿಯಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ . 
 sin   : ವಿಥೌಟ್ , ಅದಿಲ್ಲದ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ . ಸಿನ್ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ . 
 hiel   : ಕಹಿ ., ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವುದು . ಕಸಿವಿಸಿ ಮಾಡುವುದು .. ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ . ಹಿಯೆಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ . 

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Rangaswamy mookanahalli

ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್’ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕತಲೂನ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಸ್ಪಾನೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಗಂಧಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ, ಜೀವನ ಕರೆದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿ ಹೊರಟ ಲೇಖಕರು ಇಂದು ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡದಷ್ಟೇ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲರು . ಒಂದೂವರೆ ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಲಿನ ನೆಲದ ನಂಟು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿನ ಒಡನಾಟ ಅಲ್ಲಿನ ಗಾದೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ . ಅಲ್ಲಿನ ಗಾದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗಾದೆಗಳಂತೆಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಹಜ ಕುತೂಹಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಗಾದೆಗಳು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆ .

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!