ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಗಾದೆಗಳು

ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಂಗಳು ಪರಮಾನ್ನ ! ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಹುಗ್ಗಿ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು !!

ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ವಾ ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಿ ಅವನ ವರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ . ದಿನ ,ವಾರದ ಕಥೆಯಿರಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಾಸು ತಿನ್ನಲು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಗುವುದು ಕಾಣಬಹದು . ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿದು ತಿಂದರೆ ತಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಸುತ್ತದೆ . ಹಸಿಯದೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ತಿಂದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ವಾದನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ? ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಗಾದೆ ಎನಿಸಿದರೂ ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಗುಟ್ಟಿದೆ . ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ . ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಮುಳ್ಳಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ .

ಸ್ಪೇನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನಿಷ್’ನ ಒಂದಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ ನನಗೆ ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ್ದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಎವಾ (ಇವಾ ) . ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಾನ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಸಿಡಿದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ನೋಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು . ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವುದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯವಲ್ಲ . ಆ ಭಾಷೆಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಶಬ್ದಗಳ ಏರಿಳಿತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ . ಕೇಳಿರದ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಅದೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳ ಕೇಳಿಕೇಳಿ ತಲೆ ನೋವು ಬರುವುದು ಸಹಜ ಕೂಡ . ಇದನ್ನೇ ಎವಾಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ . ಆಗವಳು Cuando hay hambre, no hay mal pan  (ಕ್ವಾoದೂ ಹಾಯ್ ಹಮ್ಬ್ರೆ ನೋ ಹಾಯ್ ಮಾಲ್ ಪಾನ್ ) ಎಂದಳು . ಸಹಜವಾಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹಾಗೆಂದರೇನು ಎಂದೆ ? ನಿಜವಾದ ಹಸಿವಿದ್ದರೆ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಕೆಟ್ಟಿದೆ /ಹಳಸಿದೆ  ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಳು . ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆಯಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಅದು ನೀಡುವ ಸಂದೇಶ ಗಾಢವಾದದ್ದು . ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿದ್ದರೆ ತಲೆ ನೋವು ಹೇಗೆ ಬಂದೀತು ? ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಆಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗಾದೆಯ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿದ್ದಳು .

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಿಕರು Hunger never saw bad bread / food. ಅಥವಾ When one is hungry everything tastes good. ಹಾಗೂ For a good appetite there is no hard bread.ಮತ್ತು Hunger is the best sauce. ಎನ್ನುವ ವಿವಿಧ ನಾಣ್ನುಡಿಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ . ಅವುಗಳ ಒಳಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಗಾದೆಯ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ .

ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ :

cuando   : ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ . ಕ್ವಾoದೂ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ .

hay: ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ . ಹಾಯ್ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ

hambre: ಹಸಿವು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ . ಹಮ್ಬ್ರೆ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ

No: ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ ,  ನೋ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ

mal: ಬ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎನ್ನುವು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ .  ಮಾಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ

pan: ಬ್ರೆಡ್ಡು. ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.  ಪಾನ್ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ  

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Rangaswamy mookanahalli

ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್’ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕತಲೂನ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಸ್ಪಾನೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಗಂಧಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ, ಜೀವನ ಕರೆದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿ ಹೊರಟ ಲೇಖಕರು ಇಂದು ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡದಷ್ಟೇ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲರು . ಒಂದೂವರೆ ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಲಿನ ನೆಲದ ನಂಟು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿನ ಒಡನಾಟ ಅಲ್ಲಿನ ಗಾದೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ . ಅಲ್ಲಿನ ಗಾದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗಾದೆಗಳಂತೆಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಹಜ ಕುತೂಹಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಗಾದೆಗಳು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆ .

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!