ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಗಾದೆಗಳು

‘ ಯಾವ ಹುಚ್ಚುತನ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪುಗಳ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅಗಣಿತ ತಪ್ಪುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದೆ ? ‘

 ಜಗತ್ತಿನ ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಬದುಕುವುದು ಹೀಗೆ ., ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತಪ್ಪು ಎಂದೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದ ಉಸಿರಾಡಿದಷ್ಟೇ ಸಹಜವೆನ್ನುವಂತೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ . ಅದು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹದು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯಿರಬಹದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲುಬಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಂತೆ ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅನಾಹುತವಾಗುವುದು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ . ಇರಲಿ ಈಗ ಈ ವಿಷಯ ಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ನೆಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗಾದೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಡು ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕುವುದೇ ಆಗಿದೆ .

ನಾವು ನಾಲ್ವರು ಗೆಳೆಯರು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಿಂದ ವಾಲ್ ದೇ ನುರಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಮೂವರು ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದವರು. ಆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರು. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತನ್ನ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು, ಭಾರತವನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸುವುದು, ವಿದೇಶದ ಚಮಕ್ ಚಮಕ್ ಬದುಕನ್ನ ಹೊಗಳುವುದು ಮಾಮೂಲು . ಇಂತಹ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ . ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಲೊಬ್ಬ ಇದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ.  ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ., ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಊಟವನ್ನ ., ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಲ್ಲಿನ ಚಳಿಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಸಕಲವನ್ನೂ ಹೀಯಾಳಿಸತೊಡಗಿದ . ‘ ಹೇ  ಗೋರಾ ಲೋಗ್ ಕ ಧಿಮಾಕ್ ಮೇ ಕಾನಾ ಪಿನಾ ಔರ್ ಮೊಜ್ ಮಸ್ತಿ ಕ ಬಿನ ಕುಚ್ ನಹಿ ಹೈ ‘ ಹೀಗೆ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬಿಳಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಯ ಅಗೌರವದ ಮಾತುಗಳೇ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದವು . ಕೊನೆಗೆ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಗೆಳೆಯ ‘ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೋಸೆಯೂ ತೂತೆ ‘ ಸುಮ್ಮನಿರು ಎಂದೆ . ಅವನ ಮಾತು ಹೀಯಾಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ . ನಾವೆಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶ , ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೀಯಾಳಿಸಲು ನಾನೆಷ್ಟು ಸಾಚಾ ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ದುರ್ದೈವ .

ಸ್ಪಾನಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ Qué locura me lleva a contar las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías?  ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ . ( ಕೆ ಲೊಕುರ ಮೇ ಯೇವ ಆ ಕೊಂತಾರ್ ಲಾಸ್ ಅಹೇನಾಸ್ ಫಾಲ್ಥಸ್  ತೆನೆಯಂದೊ ತಾಂತೋ ಕೆ ದೇಸೀರ್ ದೆ ಲ ಮಿಯಾಸ್ ) ಇದರ ಯಥಾವತ್ತು ಅನುವಾದ ಹೀಗಿದೆ  ‘ ಯಾವ ಹುಚ್ಚುತನ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪುಗಳ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ? ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅಗಣಿತ ತಪ್ಪುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದೆ ? ”  ಇದರ ಒಳಾರ್ಥ ಕೂಡ ಯಥಾವತ್ತು ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ‘ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಬಾರದು ‘ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೋಸೆಯ ತೂತನ್ನ ನೋಡದೆ ಇನ್ನೊಬರ ಮನೆಯ ದೋಸೆಯ ಹುಳುಕ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಾಣ್ಣುಡಿಯು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ .

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಿಕರು people who live in glass houses should not throw stones ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ . ಭಾಷೆ ಯಾವುದಾದರೇನು ಭಾವವೊಂದೇ ಅಲ್ಲವೆ ?

ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ:

Qué locura : ಕೆ ಲೊಕುರ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ . ಯಾವ ಹುಚ್ಚುತನ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ .

me lleva : ಮೇ ಯೇವ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ . ನನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ .

contar las ajenas faltas, : ಕೊಂತಾರ್ ಲಾಸ್ ಅಹೇನಾಸ್ ಫಾಲ್ಥಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ . ತಪ್ಪುಗಳ ಹೇಳುವುದು , ಅಥವಾ ಹುಡುಕುವುದು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ

teniendo tanto que decir de las mías? : ತೆನೆಯಂದೊ ತಾಂತೋ ಕೆ ದೇಸೀರ್ ದೆ ಲ ಮಿಯಾಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ . ನನ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರುವಾಗ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತದೆ .

Facebook ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್

ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು

Rangaswamy mookanahalli

ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್’ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕತಲೂನ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಸ್ಪಾನೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಗಂಧಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ, ಜೀವನ ಕರೆದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿ ಹೊರಟ ಲೇಖಕರು ಇಂದು ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡದಷ್ಟೇ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲರು . ಒಂದೂವರೆ ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಲಿನ ನೆಲದ ನಂಟು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿನ ಒಡನಾಟ ಅಲ್ಲಿನ ಗಾದೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ . ಅಲ್ಲಿನ ಗಾದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗಾದೆಗಳಂತೆಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಹಜ ಕುತೂಹಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸ್ಪಾನಿಷ್ ಗಾದೆಗಳು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರಣೆ .

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to weekly receive the latest articles from our website

You have Successfully Subscribed!

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ!