ಚಿತ್ರ

ಚಿತ್ರ

ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಮರೆತ ‘ಸಣ್ಣ’ ಖುಷಿಗಳು

[dropcap]ಅ[/dropcap]ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತರಗತಿಯ ಹತ್ತಾರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ನಾವು, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ...