ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೇಖನಗಳು

ಕವಿತೆ

ಶಿಲೆಯಾದಳವಳು

      -ಅಂದು- ಜನುಮದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮೃತವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಮಮತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಾಗಿ...

ಕಥೆ

ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ವಾಸಂತಿ ಮಗಳು ಮೃದುಲಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಳು . “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಲಗ್ನ ನಿಶ್ವಯವಾಗಿದೆ ” ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆಯೇ ಬರುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಳು...

ಪ್ರಚಲಿತ

Featured ಪ್ರಚಲಿತ

ಕಮ್ಯುನಿಸಂನ...

ಆತ ಹದಿಹರೆಯದ ತರುಣ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ವತ್ಸಲೇಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಡಿ ಬೆಳೆದವ. ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ...

ವೈವಿದ್ಯ